ελατήρια κάμψης ή ευθέα ελατήρια κάμψης


ελατήρια κάμψης ή ευθέα ελατήρια κάμψης
Ελατήρια τα οποία αποτελούνται από υπερκείμενα μεταλλικά ελάσματα, συνδεδεμένα με έναν κεντρικό σύνδεσμο. Τα διάφορα ελάσματα έχουν ορθογώνιο σχήμα, με σταθερό πλάτος και με μήκος που μειώνεται. Είναι λυγισμένα σε σχήμα τόξου και ανοίγουν με την αύξηση του φορτίου. Το ελατήριο αυτό, εξαιτίας της ιδιαίτερης κατασκευής του, μπορεί να συγκρατήσει ικανοποιητικά μεγάλα φορτία και γι’ αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα. Ωστόσο, η σύγχρονη τεχνική σχεδιάζει νέες λύσεις στα αυτοκίνητα και στα σιδηροδρομικά οχήματα για να μεταδίδει ελαστικά το φορτίο στους τροχούς. Την πλέον συνήθη μέθοδο απόσβεσης στα βαριά οχήματα αποτελεί η αερόσουστα έναντι της κοινής σούστας με ελάσματα, ενώ στα ελαφρύτερα οχήματα οι σούστες ή ε.κ. έχουν αντικατασταθεί είτε από τα σπειροειδή ελατήρια είτε από αντιστρεπτικές ράβδους. Ο βασικότερος λόγος είναι το ότι η τάση στην εξέλιξη απαιτεί ανεξάρτητη ανάρτηση και στους τέσσερις τροχούς των οχημάτων για ασφαλέστερη οδική συμπεριφορά των οχημάτων με δεδομένες τις υψηλότερες ταχύτητές τους.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • μοχλός — Απλή μηχανή, που αποτελείται γενικά από ένα άκαμπτο σώμα με δυνατότητα περιστροφής γύρω από έναν άξονα ή ένα σημείο του άξονα κάτω από την επίδραση δύο ανταγωνιστικών δυνάμεων (η κάθε μία δηλαδή αντίθετη προς την περιστροφή που θα προκαλούσε η… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.